Uppslagsverket

F

Främre skallgropen

Fossa cranii anterior

Skallgrop, främre

Den främre skallgropen bildas av
framtill: silbensplattan (lamina cribrosa) och pannbenet (os frontale)
baktill: av kilbenets (os sphenoidale) små vingar. Gränsen bakåt mot den mellersta skallgropen är skarpt markerad av de små kilbensvingarnas bakre kanter.
Pannlobernas undersidor vilar i den främre skallgropen.
...