Uppslagsverket

H

Hypofysgropen

Fossa hypophyseos

Grop belägen på kilbenskroppens främre parti, nedsänkt i den benformation som kallas för "den turkiska sadeln" (sella turcica) och förvaringsplats för hypofysen. Hypofysgropen är täckt av ett stramt duralock (diaphragma sellae) som endast släpper igenom den tunna hypophysstjälken och som i övrigt helt isolerar och förankrar hypofysen. Av den anledningen blir hypofysstjälken avsliten och hypofysen kvar i skallbasen när hjärnan lyfts ut.
...