Uppslagsverket

S

Silbensplattan

Lamina cribrosa

Silbensplattan är belägen i mittlinjen, längst fram i den främre skallgropen. Plattan utgör näshålans tak. Den är försedd med ett 20-tal små hål. Hålen släpper igenom buntar med omyeliniserade primärafferenta luktaxoner - fila olfactoria - vilka sammantagna bildar den första kranialnerven/luktnerven (nervus olfactorius). Luktaxonerna, åtskilliga miljoner i antal, utgår från luktnervcellerna i nässlemhinnan och slutar i de båda luktknölarna som vilar ovanpå silbensplattan.
...