Uppslagsverket

S

Stroke; mellersta storhjärnsartären, barkgrenar

Stroke; arteria cerebri media rami corticales

En stroke i mellersta storhjärnsartären, efter det att blodkärlet har passerat limen insulae och innan det att det delar upp sig i sina huvudstammar, ger muskelsvaghet/förlamning och känselnedsättning inom motsatta kroppshalvan räknat från och med huvudet och ner till ett stycke under naveln.
Till detta kommer bortfall av (blindhet i) ena synfältshalvan på båda ögonen motsatt den sida där skadan sitter (höger- eller vänstersidig homonym hemianopsi), samt att ögonen tittar åt den sida där skadan sitter; blickriktningspares.
Sitter skadan i den vänstra hjärnhalvan drabbas den sjuke av omfattande(global) talförlamning(afasi). En högersidig skada ger ett svårartat vänstersidigt neglekttillstånd.
...