Uppslagsverket

M

Metathalamus

Metathalamus

Knäkroppar

Metathalamus, som är en del av mellanhjärnan (diencephalon), ligger caudalt och på undersidan av thalamus. Området består av den yttre och inre knäkroppen; ett sådant par på höger och ett på vänster sida.
...