Uppslagsverket

A

Autonom (inälvs)nervfläta

Plexus autonomicus (viscerale)

Prevertebrala plexusbildningar, Nervfläta i autonoma nervsystemet

Framför kotpelaren i bröst-, buk- och bäckenhålorna väver sig postganglionära sympatiska och preganglionära parasympatiska nervtrådar ihop sig till invecklade flätor eller plexusbildningar, s.k. prevertebrala plexan. Ofta innehåller flätorna strödda postganglionära parasympatiska nervcellskroppar.En alldeles speciell sorts inälvsflätor - enteriska nervsystemet - hittar man i väggen på mag-tarmkanalen.
...