Uppslagsverket

C

Centrala nervsystemet

Systema nervosum centrale

CNS, cns

Består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinalis).

Hjärnan och ryggmärgen är kroppens mest komplexa organ och har som främsta uppgift att möjliggöra ett så mångskiftande och mot omgivningen så rationellt beteende som möjligt.

Hjärnan är sammansatt av ca. 100 miljarder nervceller och av minst lika många gliaceller.

En unikt stor del, >50%, av hjärnans genom anses ständigt vara aktivt.
...