Uppslagsverket

S

Slaganfall

Stroke

Stroke är en mycket plötsligt insättande (akut) rubbning av centrala nervsystemets funktion, vilken beror på att blodtillförseln till en större eller mindre del av hjärnan eller ryggmärgen rubbats eller upphört.

Orsaken är antingen en tilltäppning av (propp i) en artär, vilket är den vanligaste orsaken eller att en artär brustit (hjärn-/ryggmärgsblödning).

I båda fallen uppstår svullnad och vävnadsdöd i det drabbade området. I det senare fallet tillkommer den mekaniska tryckskada som själva blödningen (hämatomet) orsakar.

Den uppkomna sjukdomsbilden är utomordentligt varierad och beror naturligtvis på vilket blodkärl som drabbats (och därmed vilket parti av centrala nervsystemet som skadats/satts ur funktion).

Vanliga sjukdomstecken är:
- förlamning
- känselrubbning
- förvirring
- synrubbning
- talrubbning
- medvetandeförlust
...