Uppslagsverket

G

Gliacellsutskott i nervcellens periferi

Nervcellens soma och dendriter med vidhängande nervändslut/boutonger ligger inbäddade i en tät massa av gliacellsutskott, framförallt astrocytutskott. Utskotten har bl.a. till uppgift att "suga upp/pumpa upp" transmittorsubstans och olika joner som frisätts i samband med synaptisk aktivitet; med andra ord att se till så att det råder en balanserad sammansättning i det extracellulära rummet i nervvävnaden.
...