Uppslagsverket

G

Glia limitans externa

Membrana glia limitans externa

Glia limitans externa utgör centrala nervsystemets ytskikt. Det består av tätt sammanpackade astrocytutskott. Rätt så löst fästad utanpå glialimitans externa ligger den trogna hjärn-ryggmärgshinnan (pia mater).
...