Uppslagsverk

M

Mikrometer

μm

My

1 μm = 1 tusendels millimeter = 1/1000 millimeter.
Det går alltså 1000 μm på 1 millimeter

De flesta celler i vår kropp ligger i storleksintervallet ca.5μm - ca.30μm.
...