Uppslagsverket

C

Choroidal fläta

Plexus choroideus

Blodkärlsfläta

Kärlrik "körtel"-vävnad som bildar hjärnryggmärgsvätska, likvor (liquor cerebrospinalis) . Vätskan ansamlas inuti hjärnventriklarna. Choroidala flätor förekommer i 4.de och 3.dje ventriklarna samt i de båda sidoventriklarna, Flätorna levererar utan avbrott hjärn-ryggmärgsvätska in i ventrikelsystemet. Hjärn-ryggmärgsvätskan strömmar ut från ventrikelsystemet till subarachnoidalrummet genom tre hål i 4.de ventrikelns bakvägg.
...