Uppslagsverk

I

Internod

Internodium

En internod (ett internodium) är den del av en myeliniserad nervtråd som begränsas av två på varandra följande Ranvierska noder.

Ju tjockare nervtråden är desto längre är dess internoder och desto snabbare fortleder tråden nervimpulser.I de tunnaste myeliniserade nervtrådarna är internodallängden 100 - 200 mikrometer; i de tjockaste 1500 - 2000 mikrometer.

I PNS motsvaras ett internodium av den nervtrådssträcka som en Schwanncell ansvarar för.

I CNS motsvaras ett internodium av den nervtrådssträcka som en oligodendrocytarm ansvarar för. I CNS är det inte ovanligt att en enda oligodendrocyt ansvarar för - har bildat och underhåller - mer än 10 stycken internoder på olika nervtrådar.
...