Uppslagsverket

D

DNA

Desoxyribonucleinsyra

Arvsmassa

Cellens allra heligaste "styrmolekyler". Innehåller i kodad form recepten för

a) alla de proteiner/äggviteämnen som cellen måste kunna tillverka för att livsprocesserna skall förlöpa normalt

b) alla de olika komplicerade avläsnings-, hanterings- och transportmolekyler (olika slags RNA-molekyler) som proteintillverkningen kräver.
...