Uppslagsverket

K

Kärnkropp

Nucleolus

Nukleol

De flesta nervceller är försedda med en tydlig nucleol. Nucleolen utgör en samlingsplats i cellkärnan för RNA. En stor nucleol skvallrar om en högt uppdriven proteintillverkning.
...