Uppslagsverket

C

Cellkärna

Nucleus

Nervcellernas cellkärnor är jämförelsevis stora. Detta sammanhänger med nervcellens omfattande och livliga proteinsyntes och dennas beroende av samverkan med DNA molekylerna i cellkärnan.

Blanda inte ihop begreppet kärna/nucleus med avseende på cellen (cellkärna) och kärna/nucleus med avseende på centrala nervsystemet. I det senare fallet avses en avgränsad ansamling grå substans.
...