Uppslagsverket

C

Centralvindling främre

Gyrus precentralis

Hjärnvindlingen (en på höger hemisfär och en på vänster) som ligger direkt framför centralfåran på hemisfärens utsida och något på dess insida.

Från vindlingens barklager utgår de två pyramidala bansystemen med vars hjälp vi med viljan kan styra våra rörelser; dels bansystemet till de motoriska kranialnervskärnorna (tr. cortico-nuclearis) i den motsatta hjärnstamshalvan och dels själva Pyramidbanan (tr. cortico-spinalis) till motorneuronen i den motsatta ryggmärgshalvan.

Vindlingens barklager bildar det som kallas "primära rörelsebarken" (primära motoriska cortex, primära somato-motoriska cortex : SM I). Cytoarkitektoniskt motsvaras barklagret av Brodmannarea 4 (BA 4)samt något litet av area 6.
...