Uppslagsverket

N

Noder

Ranviers noder

De Ranvierska noderna är regelbundet återkommande korta, ca. 1 mikrometer långa, avbrott i myelinskidan runt axonerna i såväl PNS som i CNS. Vid noderna sker den, för den elektriska informationsspridningen d.v.s. för den s.k. saltatoriska impulsspridningen, nödvändiga membranurladdningen samt nybildningen och förstärkningen av nervimpulsen.
...