Uppslagsverket

B

Blod-hjärnbarriären

Blood brain barrier

BBB

Begreppet syftar på det förhållandet att mycket få substanser har förmågan att ta sig från blodbanan och in i hjärnvävnaden lika lätt som dom kan ta sig in i de flesta av kroppens övriga vävnadsområden. Ett viktigt undantag är druvsocker (glykos) som passerar fritt in i hjärnvävnaden och där svarar för energiförsörjningen.

Någon slags vägg eller barriär hindrar den fria passagen.

Barriärfunktionen anses bero på speciella egenskaper hos:
1/ hjärnkapillärernas väggceller (endothelceller)
2/ astrocytutskotten som bildar ett mer eller mindre sammanhängande skikt på hjärnkapillärernas utsida och
3/ pericyter utanför endothelcellerna (Nature, vol.468, nov.2010).
...