Uppslagsverket

S

Schwanncell

Schwanncell

Schwanncellerna räknas till den perifera glian. De är anslutna till, omger och avgränsar axonerna i PNS från det kringliggande bindvävsrummet.

Schwannceller som är anslutna till axoner med en diameter större än 1 mikrometer bildar en elektriskt isolerande fettskida, en myelinskida, runt "sitt" axon.
...