Uppslagsverket

S

Satellitcell

Satellitcell

Satellitcellerna räknas till den perifera glian. De bildar ett avgränsande cellskikt direkt på utsidan av de nervcellskroppar som påträffas i de sensoriska/afferenta och de autonoma/visceromotoriska ganglierna.
...