Uppslagsverket

I

Inälvstillhörig

Visceral

Viscera

Använt i samband med nervsystemet syftar begreppet på inälvsorganen samt lukt och smakorganen (+ ibland de delar av nervsystemet som är associerade med dessa kroppsdelar).
Begreppet "visceral" förekommer ofta tillsammans med (och då på sätt och vis i motsats till) begreppet "motorisk".

Viscera = inälva, inälvsorgan.
...