Uppslagsverk

C

Centralvindling bakre

Gyrus postcentralis

Hjärnvindling (en på höger hemisfär och en på vänster) som ligger direkt bakom centralfåran på hemisfärens utsida och något på dess insida. Vindlingens barklager tar emot känselintryck från hud (beröring, tryck, töjning, lokalisering av en smärt- och temperaturretningar) och rörelseapparat på den motsatta kroppshalvan och gör oss medvetna om de rörelser som vi utför och som omedvetet låter oss kontrollera att de planerade rörelserna verkligen utförs på rätt sätt. Vindlingens barklager bildar det som kallas "primära känselbarken" (primära sensoriska cortex, primära somato-sensoriska cortex: SS I). Cytoarkitektoniskt motsvaras barklagret av Brodmannareorna 3, 1 och 2).
...