Uppslagsverket

S

Spinalganglier, sakrala

Sacrala spinalganglier

Dorsalrotsganglier, sacrala

Det finns 5 par sakrala spinalganglier, ett par för varje sakralt ryggmärgssegment.
...