Uppslagsverket

S

Spinalganglier, länd

Lumbala spinalganglier

Dorsalrotsganglier, länd

Det finns 5 par lumbala spinalganglier, ett par för varje lumbalt ryggmärgssegment.
...