Uppslagsverket

F

Framrötter, länd

Lumbala ventralrötter

Fem (5) par framrötter lämnar den lumbala ryggmärgen.

Nervtrådarna i rötterna L1 tom L5 ingår i ländbäckenflätan (plexus lumbo-sacralis) som ger upphov till höftens och benets hud- och skelettmuskelnerver.

Rötterna L1 och L2(3) innehåller preganglionära sympatiska nervtrådar som utgår från den sympatiska ryggmärgskärnan.
...