Uppslagsverket

F

Framrötter, sakrala

Sacrala ventralrötter

Korsbensframrötter

Fem (5) par framrötter lämnar den sakrala ryggmärgen.

Nervtrådarna i rötterna S1 tom S3 ingår i ländbäckenflätan (plexus lumbo-sacralis) som ger upphov till höftens och benets hud- och skelettmuskelnerver.

Nervtrådarna i rötterna S4 och S5 ingår i svansflätan (plexus coccygeus) som bl.a. ger nerver till de yttre könsorganen och mellangården.

Rötterna S2,S3,S4 innehåller preganglionära parasympatiska nervtrådar från den parasympatiska ryggmärgskärnan.
...