Uppslagsverket

C

Centralkanal

Canalis centralis

Ett knappt mm-tjockt rör som ligger mitt inne i ryggmärgen och sträcker sig i hela ryggmärgens längd. Uppåt övergår centralkanalen i hjärnans ventrikelsystem. Centralkanalens vägg bildas av ependymceller och insprängda stamceller.
...