Uppslagsverket

F

Framrötter, hals

Cervicala ventralrötter

Åtta (8) par halsframrötter lämnar halsryggmärgen.

Nervtrådarna i rötterna C1 tom C4 ingår i halsflätan (plexus cervicalis) som ger upphov till halsens hud- och skelettmuskelnerver samt mellangärdesnerven (n. phrenicus) till mellangärdet (diaphragma),

Nervtrådarna i rötterna C5 tom C8 ingår i armflätan (plexus brachialis) som ger upphov till skuldrans och armens hud- och skelettmuskelnerver,
...