Uppslagsverket

P

Parasympatiska preganglionära framrotstrådar

Ryggmärgens parasympatiska utflöde

Preganglionära parasympatiska nervtrådar lämnar ryggmärgen med de sakrala framrötterna 2,3 och 4. Trådarna tar sig sedan ut ur kotkanalen via motsvarande spinalnerver och lämnar dessa direkt utanför kotpelaren i form av erektionsnerverna.
...