Uppslagsverket

E

Erektionsnerverna

Nervi erigentes

Nervi splanchnici pelvini

Detta är ansamlingar av preganglionära parasympatiska nervtrådar som lämnar spinalnerverna S2, S3, S4 där dessa kommer fram på kotpelarens utsida och som sedan söker sig in i den komplicerade bäckenflätan (plexus hypogastricus).

De preganglionära parasympatiska trådbuntarna kallas för erektionsnerverna (nn. erigentes eller nn. splanchnici pelvini) eftersom vissa av trådarna har en kärlvidgande effekt med avseende på svällkroppsvävnaden i penis och klitoris.

De anslutna postganglionära cellkropparna ligger utströdda i plexus hypogastricus och oftast i omedelbar anslutning till det organ som skall försörjas.
...