Uppslagsverk

V

Vita sammanbindingsgrenar

Rami communicantes albi

RCA

De vita sammanbindingsgrenarna (RCA) består av myeliniserade preganglionära sympatiska nervtrådar och förbinder spinalnerverna T1 t.o.m. L 2-3 med motsvarande gränssträngsganglier. Dessa myeliniserade preganglionära sympatiska nervtrådar utgår från den sympatiska ryggmärgskärnan (nucl. intermedio lateralis) som ligger på segmentnivån T1 tom L2-3. De preganglionära nervtrådarna lämnar ryggmärgen med motsvarande framrötter, tar sig ut ur kotkanalen med hjälp av motsvarande spinalnervs allra första del, lämnar sedan spinalnerven som en RCA (ramus communicans albus) och träder in i den sympatiska gränssträngen (truncus sympaticus).
...