Uppslagsverket

B

Bäckenflätan

Plexus hypogastricus

Korsbensflätan, Autonoma korsbensflätan, Nervus presacralis, Plexus hypogastricus superior, Plexus hypogastricus inferior,

Detta är en mycket invecklad sammanflätning av postganglionära sympatiska, pre-och postganglionära parasympatiska nervtrådar samt postganglionära parasympatiska nervceller.

Flätan bildas framför den sista ländkotan (L5) genom att nervtrådar från bukganglierna och de båda gränssträngarna väver ihop sig och tar sig ner i bäckenet framför korsbenet(sacrum). Flätan, som så här långt även kallas plexus hypogastricus superior alternativt nervus presacralis, delar sedan upp sig i två mindre flätor en till höger och en till vänster nere i bäckenhålan (plexus hypogastricus inferior dex. et sin.)

Flätverket fortsätter att ta emot postganglionära sympatiska nervtrådar från gränssträngen. Dessutom leder spinalnerverna S 2,3,4 in preganglionära parasympatiska nervtrådar (nervi erigentes/nervi splanchnici pelvini) i flätorna.

De postganglionära parasympatiska nervcellkropparna ligger mer eller mindre diffust fördelade i flätorna eller bildar ganglier i anslutning till målorganen i bäckenet (urinblåsa, nedre delen av tjocktarmen, ändtarmen, livmodern m.fl.). Postganglionära nervtrådar lämnar sedan flätorna och de parasympatiska ganglierna och tar sig in i målorganen för att innervera körtlar och glatt muskulatur i inälvsväggar och blodkärl.
...