Uppslagsverket

H

Hjärt-lungflätorna

Plexus cardiacus et plexus pulmonalis

Framför kotpelaren, i brösthålan, sammanvävs postganglionära sympatiska nervtrådar (hjärt- och lungnerverna) med preganglionära parasympatiska nervtrådar och postganglionära parasympatiska nervceller till de olika hjärt- och lungflätorna. Från dessa utgår sedan blandade postganglionära nervtrådsbuntar till målorganen i bröstkorgen.
...