Uppslagsverket

S

Sympaticus, lumbala inälvsgrenar

Nervi splanchnici lumbales

Den lumbala delen av gränssträngen sänder huvudsakligen postganglionära trådar in till plexus aorticus och övre delen av plexus hypogastricus.
...