Uppslagsverket

H

Hjärtnerverna

Nervi cardiaci

Dessa nerver består huvudsakligen av postganglionära sympatiska trådar vilka utgår från halsdelen av den sympatiska gränssträngen och slutar i hjärt-lungnervflätorna (plexus cardiacus superficialis et profundus, plexus pulmonalis) där de sympatiska trådarna blandas med preganglionära parasympatiska trådar från n. vagus. Från hjärtnervflätorna söker sig sedan ett blandat autonomt nervflöde in till hjärtat.
...