Uppslagsverket

S

Sympatiska halsnerverna, den inre och de yttre.

Nervi carotici (internus et externi)

Den inre och de yttre halsnerverna på höger och vänster sida lämnar det övre halsgangliet och innehåller postganglionära nervtrådar.

Den inre sympatiska halsnerven ansluter till den inre halspulsådern och följer med denna och dess grenar fram till sina olika målområden, bl.a. pupillvidgarmuskeln i ögat, den glatta ögonlockslyftarmuskeln (m. tarsalis superior), glatt muskulatur som i ögonhålan löper mellan öonklotet och ögonhålans benvägg och som drar ögonklotet framåt, körtlar i näshålan och munhålan samt inte att förglömma de vasomotoriska trådarna till den glatta muskulaturen i blodkärlsväggarna. Jämför med Horners syndrom!

De yttre sympatiska halsnerverna ansluter till den yttre halspulsådern (a. carotis externa) och följer med denna och dess grenar fram till sina olika målområden, bl. a. de större salivproducerande körtlarna.
...