Uppslagsverket

V

Vagusnervens parasympatikusdel

Pars parasympathetica, n.vagus (n.X)

Nervus vagus är den stora parasympatiska nerven som under sitt kringirrande förlopp påverkar omkringliggande inälvsorgan i halsen, brösthålan samt i bukhålan och förmedlar sinnesintryck därifrån tillbaka till förlängda märgen.

Vagusnervens parasympatikusdel har sina preganglionära cellkroppar samlade till en kärna - nucleus dorsalis nervi vagi - i förlängda märgen.
...