Uppslagsverk

V

Vagusnervens parasympatiska hjärnstamskärna

Nucleus dorsalis nervi vagi (n.X)

Tionde kranialnervens parasympatiska hjärnstamskärna, Kranialnerv 10, parasympatiska hjärnstamskärnan

Kärnan är belägen i förlängda märgen och består av parasympatiska preganglionära nervcellskroppar vars nervtrådar löper ut ur skallen tillsammans med övriga vagustrådar. De parasympatiska trådarna slutar i grupper av postganglionära nervcellskroppar. Dessa ligger i anslutning till matstrupen, hjärtat, lungorna, mag-tarmkanalen ner till bäckenet, levern, bukspottskörteln, mjälten och njurarna.
...