Uppslagsverket

N

Nionde kranialnervens parasympatiska kärna

Nucleus salivatorius inferior (n.IX)

Tung-svalgnervens parasympatiska kärna

Kärnan ligger i övre delen av förlängda märgen och påverkar salivflödet ur öronspottkörteln (glandula parotis).
...