Uppslagsverket

N

Nionde kranialnervens parasympatiska del

Pars parasympathetica, n. glossopharyngeus (n.IX)

Tung-svalgnervens parasympatiska del, Ganglion oticum

Det rör sig om preganglionära nervtrådar i n.IX som har sina cellkroppar i den nedra salivkärnan (nucl. salivatorius inferior)i förlängda märgen och slutar i det autonoma örongangliet (ganglion oticum). Från ganglion oticum utgår postganglionära trådar till öronspottkörteln (glandula parotis).
...