Uppslagsverket

B

Bryggan

Pons

Hjärnstammens kraftigt ansvällda tvärgående mellandel, som neråt övergår i förlängda märgen (medulla oblongata) och uppåt i mitthjärnan (mesencephalon).

Bryggan är förbunden med lilla hjärnan av de mycket kraftiga mellersta lillhjärnsarmarna.

Bryggan innehåller ett flertal kranialnervskärnor och ett myller av s.k. ponskärnor.

De senare tar emot signaler från stora hjärnan, kopplar om dem och sänder in dem till motsatta sidans lillhjärnshalva genom den mellersta lillhjärnsarmen.
...