Uppslagsverket

S

Sjunde kranialnevens parasympatiska kärna.

Nucleus salivatorius superior (n.VII)

Ansiktsnervens parasympatiska kärna,

Kärnan är belägen i övre delen av förlängda märgen. Kärnan kontrollerar utflödet av av tårvätska och saliv.
...