Uppslagsverk

V

Viscero-motorisk

Visceral efferens

Efferens visceral,

Begreppet anknyter till det perifera nervsystemet och syftar på utflödet av nervsignaler från CNS till

a) hjärtats tvärstrimmiga muskelceller
b) den glatta muskulaturen i inälvor, blodkärl och hud
c) körtelceller av alla slag.

Den viscerala efferensen förmedlas av två olika system:
1/ det sympatiska nervsystemet; sympaticus.
2/ det parasympatiska nervsystemet; parasympaticus.Till skillnad från den somatiska efferensen där endast ett neuron förbinder CNS med effektorcellerna (tvärstrimmig skelettmuskulatur), så arbetar den viscerala efferensen med två seriekopplade nervceller. Den ena av dessa - den preganglionära nervcellen - har sin cellkropp i CNS (precis som alfa- och gamma motorneuronen) men slutar i ett autonomt ganglion där signalen kopplas över till nervcell nummer två - den postganglionära nervcellen. Den postganglionära nervcellen sänder sedan sitt axon fram till och kontaktar effektorcellerna.
...