Uppslagsverket

D

Dominant hjärnhalva

Cerebral dominans

Hjärnhalva; dominanta, Hemisfär; dominanta

Begreppet bygger på ideen att den ena hjärnhalvan har "mer att säga till om" än den andra hjärnhalvan. Man brukar använda sig av två kännetecken (a & b) när man vill klarlägga vilken hjärnhalva som "bestämmer", d.v.s. som är den dominanta.

a) Den hjärnhalva är dominant som styr den hand som man är skickligast i att använda; d.v.s. den hand som man skriver med och som man hanterar verktyg med, ex.vis en sax. Eftersom en viss hjärnhalva styr muskelrörelserna inom den motsatta kroppshalvan så är vänstra hjärnhalvan den dominanta hos en högerhänt person och vice versa. Grovt räknat kan man säga att ca. 90% av alla människor är högerhänta, d.v.s. att deras vä. hemisfär är den dominanta med avseende på "hänthet".

b) Den hjärnhalva är dominant som svarar för språkfunktionen. Här gäller att 4% av alla högerhänta och 15% av alla vänsterhänta har språkfunktionerna i hö. hemisfär. Grovt räknat kan man då säga att ca. 5% av alla människor har sina språkfunktione förlagda till den högra hemisfären.

Kombinerar vi hänthet och språkfunktion med varandra blir resultatet att i 90 - 95 % av fallen så är den vä. hemisfären den dominanta. I vanliga fall, om inte annat säges, utgår man ifrån att den vänstra hjärnhalvan är den dominanta.
...