Uppslagsverket

S

Subthalamus

Subthalamus

Ventrala thalamus , Thalamus ventralis

Räknas till mellanhjärnan(diencephalon).

Subthalamusområdet ligger dels:

1/ inklämt mellan thalamus utsida och capsula interna i form av den retikulära thalamuskärnan

samt dels och framförallt

2/ inklämt mellan thalamus undersida och hypothalamus.
Här ligger den subthalamiska kärnan(nucl.subthalamicus), zona incerta, de Forelska fälten samt tur-och-retur förbindelser mellan striatum-globus pallidus och thalamus.

Subthalamus, till synes egendomliga, utbredning beror på att det mycket snabbväxande anlaget för dorsala thalamus under fosterutvecklingen klämmer ihop och tränger undan anlaget för subthalamus såväl i lateral(1/) som i ventral(2/) riktning.
...