Uppslagsverket

F

Främre inre centrala perforerande hjärnartärerna (från främre storhjärnsartären)

Arteriae centrales(alt.perforantes) anteriores mediales (från a.cer.ant.)

Hjärnartärer, främre inre centrala perforerande , Heubners artär

Är en grupp tunna artärer som avgår från den främre storhjärnsartärens(a.cerebri anterior)första del.
Hit räknas "Heubners artär" som försörjer inre nervtrådskapselns främre skänkel ofta också inre nervtrådskapselns knä.
...