Uppslagsverket

M

Mellersta storhjärnsartärens bakstam

Truncus posterior Ae. cerebri medie

Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens bakstam

En av mellersta storhjärnsartärens vanligt förekommande slut stammar. Avgår från huvudkärlet framtill i bottnen på sidofåran där den delar upp sig i slingriga tunnare grenar som tar sig upp ur sidofåra och försörjer större delen av occipital- och tinninglobernas utsida.
...