Uppslagsverket

A

Axonterminal (DUBLETT)

Boutong

Boutongerna/axonterminalerna (boutong= knapp) är små, någon eller några mikrometer stora, rundade utvidgningar som sitter enstaka eller i klasar i änden på axonets slutgrenar.

Kännetecknande för boutongen/axonterminalen är att den innehåller svärmar av små blåsor, s.k. synapsblåsor (synaptiska vesikler), och mitochondrier.

Ett axon kan ge upphov till allt ifrån några stycken till hundratusentals, i vissa fall t.o.m. miljontals, boutonger.

Man brukar räkna med att en nervcell med sitt axon i genomsnitt GER UPPHOV TILL 10.000 - 20.000 boutonger.

Man brukar räkna med att en nervcell i genomsnitt på sin yta TAR EMOT 10.000 - 20.000 boutonger.

Boutongerna är de element/instrument med vars hjälp ett neuron tar kontakt - bildar synapser - med andra neuroner för att snabbt och precist kunna överföra information.

De neuroner som styr/kommenderar muskelceller och körtelceller ute i kroppen ansluter till dessa celler med botongliknande strukturer.
...