Uppslagsverket

M

Mellersta storhjärnsartärens framstam

Truncus anterior Ae. cerebri medie

Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens framstam

En av mellersta storhjärnsartärens vanligt förekommande slutstammar. Avgår från huvudkärlet framtill i bottnen på sidofåran där den delar upp sig i slingriga tunnare grenar som tar sig upp ur sidofåran och försörjer större delen av frontallobens utsida.
...